Asertivní komunikace

"Kdo se naučí říkat asertivní ne, ten přestane frázovitě opakovat ano. Pak ano znamená ano a ne znamená ne. "

 

"Celé školení bych hodnotila jako velmi přínosné a zároveň podané velmi dobrou formou kdy všichni účastníci po kurzu odcházeli příjemně naladěni." Lucie Sedláková, Walter CZ, s.r.o.

Názor klienta na kurz Komunikace

Vzdělávací cíl

Na konci vzdělávací akce Asertivní komunikace by měli účastníci kurzu umět:

 • empaticky komunikovat se svými kolegy a zákazníky
 • účinně se přizpůsobit odborné „zdatnosti“ svých „protějšků“ a měnit strategii komunikace
 • efektivně využívat dostupných „komunikačních kanálů“
 • asertivně sdělit „NE“ bez vyvolání sporu či vypjaté situace
 • dokázat klidně řešit konflikty, pokud už k nějakému dojde

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kdo se cítí občas nejistěje a chtějí zdokonalit svou úroveň asertivní komunikace.

Obsah

 • Pracovní naladění
 • Formy komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Filozofie komunikace
 • Komunikace prostřednictvím e-mailu
 • Komunikace po telefonu
 • Osobní komunikace

Rozsah kurzu

U standardní verze je rozsah kurzu 14 vyučovacích hodin.

Teoretická část výuky (s praktickými cvičeními) cca 3 vyučovací hodiny
Praktická část výuky cca 11 vyučovacích hodin

Použité metody:

Během školení využíváme tyto vzdělávací metody:

 • Výkladovo-ilustrativní metody
 • Dialogické metody
 • Metody řešení problému (případové studie, hraní rolí)

Pro zefektivnění zpětné vazby intenzivně využíváme v průběhu školení videokameru.

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz