Efektivní manažer

"Bez efektu by jakákoli práce pozbývala smyslu. Čím větší efekt, tím smysluplnější práce. "

 

Každý manažer, vedoucí pracovník či živnostník je občas ve své práci vystavován vysokému pracovnímu zatížení vedoucímu k nadměrnému stresu, což může negativně působit jak na manažera samotného, tak na jeho pracovní okolí včetně vlastní rodiny. Školení Efektivní manažer je ideální prevencí před těmito stavy, jelikož manažery učí, jak vysoké pracovní zatížení zvládat s mnohem větším nadhledem.

"Školení bylo připraveno podle požadavků, přesně na míru a splnilo veškerá má očekávání..."
Martin Beran VF Czech Service

Názor klienta na kurz Efektivní manažer

Cíl školení

Účastníci školení Efektivní manažer budou po absolvování schopni:

 • efektivně plánovat svůj čas
 • stanovovat cíle vlastní i týmové
 • účinně delegovat povinnosti na zaměstnance
 • orientovat se v týmových rolích
 • klidně zvládat problémové situace
 • cíleně vést pracovní porady

Cílová skupina

Seminář Efektivní manažer je připraven zejména pro tyto pracovní funkce:

 • vedoucí jednotlivých oddělení
 • vyšší a střední management
 • obchodní zástupci a prodejci pracující v týmu
 • mimo výše uvedené pracovní funkce je kurz určen i pro drobné živnostníky

Program školení (standardní verze)

1. část

Během první části semináře se zaměříme na osobní rozvoj pracovníka, plánování osobních cílů, životních rolí a poslání.

 • Osobnost managera
 • Životní filosofie a životní paradigmata
 • Stanovení osobních i profesních priorit
 • Základy pozitivního myšlení
 • Systematické plánování času
 • Rozdělení priorit
 • Využití plánovacích pomůcek
 • Delegování povinností

2. část

Ve druhé části vstoupí účastníci do problematiky týmové práce, motivace týmu a využití jednotlivých týmových rolí pro zvýšení efektivity.

 • Motivace týmu
 • Typy pracovníků
 • Motivace jednotlivců
 • Styly vedení
 • Týmové role a jejich využití
 • Fáze funkčního týmu
 • Efektivní zadávání úkolů
 • Stanovení cíle, kterého má být dosaženo,termíny,
 • Stanovení odpovědnosti,motivace daného pracovníka ke splnění delegovaného úkolu
 • Seznámení s předpokládanými problémy
 • Stanovení průběžné kontroly o plnění úkolu

3. část

Ve třetí části se účastníci seznámi technikami vedení porad, s jednotlivými styly řízení a se zajímavými technikami vedoucími ke kvalitnější a efektivnější komunikaci uvnitř týmu.

 • Vedení efektivních porad
 • Plánování týmu
 • Brainstorming
 • Styly řízení
 • Vedoucí vrs. manager
 • Konflikty v týmu a způsoby jejich řešení
 • Podstata konfliktu – zdroje, příčina, důvod, pravidla průběhu, reakce účastníků
 • Možnosti řešení konfliktů
 • Komunikace s podřízeným
 • Neverbální komunikace
 • Systém pozitivního vytýkání chyb

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz