Euroamerická kulturní zóna

"Jaké procento hluchoty a slepoty bude nadále mezi lidmi, takovým procentem a takovou rychlostí mocní tohoto světa dovedou lidstvo a civilizaci ke konečné likvidaci." Milan Studnička

 

Euroamerická kulturní zóna

Svou práci ohledně euroamerické kulturní zóny rozdělím do sedmi částí, podle sedmi okruhů, které byly obsahem zadání tohoto úkolu. Jsem rád, že se mohu v rámci plnění školních "povinností" zamyslet nad tématem, nad kterým přemýšlím dnes a denně. Začal bych ovšem samotným pojmem kulturní zóna, jelikož sám tento pojem vybízí k zamyšlení. Už Voltaire totiž ve svém citátu říkal: "Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli pojmy."

Samotný základ slova kultura je odvozen z latinského slova colere (pěstovat), jehož trpným příčestím je právě tvar cultura, tedy to, co je pěstováno. Proto se tedy pojďme podívat na to, co je v EUROAMERICKÉ KULTURNÍ ZÓNĚ PĚSTOVÁNO jejími věčně "hladovými" konzumenty.

1. část: Co je pro současnost typické?

Kazatel 1:9 "Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat;
pod sluncem není nic nového."

Pro současnost EUROAMERICKÉ KULTURNÍ ZÓNY je typické to, že se stále a stále opakují věci, které už tady kdysi byly. A na tyto věci se můžeme podívat dvěma pohledy - negativním či pozitivním. Na naší kulturní zóně je typické, že zájem jednoho jde proti zájmu druhého a co pomůže jednomu, zároveň může uškodit druhému. Je typické, že si lidé nerozumí a zároveň je typické, že všechno toto zlo odnášejí malé děti, pro které je naše kultura pouze sobecké zřízení, ve kterém většina jedinců myslí především sama na sebe. Anebo snad mají děti zájem o takovou kulturu, kde se drancuje příroda, vyrábí se zbraně, válčí se o názor, víru či přírodní bohatství, zabíjí se kvůli penězům, lže se a manipuluje s lidmi jen kvůli své osobní moci a osobnímu blahu? Copak děti mohou mít zájem o takovou kulturu, ve které jejich rodiče musí chodit do práce a je odkládají do skladovacích zařízení v podobě školek či škol? Nemohou.

Přesto má EUROAMERICKÁ KULTURNÍ ZÓNA své nepopiratelné výsledky. Už i ve střední a východní Evropě se začínají tvořit dětské gangy, dětští vrazi, dětští násilníci, dětští zloději, dětští sebevrazi, dětští alkoholoví nadšenci či dětští dealeři i konzumenti drog. I toto už je typické pro naši KULTURNÍ zónu.

Goethe "Nikdo není tak beznadějně zotročen jako ti,
kdo si myslí, že jsou svobodní."

2. část: Jak se lidem žije?

Lao-C´ "Hromadění bohatství a moci zotročuje a vede ku ztrátě svobody a plodí násilí,
které vždy vede k pochmurným koncům."

Jak se lidem žije? Jak se může žít někomu, kdo časně vstává, večer přichází domů a pojem rodina je pro něj pouze planou frází? Jak se asi žije maminkám, které jsou vmanipulovány do honby za prací a kariérou místo toho, aby si s v jistotě a klidu užívaly svých dětí? Jak se asi žije dětem, na které rodiče nemají čas a které jsou odkládány tam, kde je jim vštěpována pod rouškou svobody a demokracie unifikovaná individualistická tedy sobecká výchova? V naší individualistické KULTURNÍ zóně založené na majetku či úspěchu se žije podle toho, jakým směrem směřuje mysl každého konkrétního člověka. Jdou-li lidé za majetkem, stávají se otroky svých vlastních představ. Jdou-li za úspěchem, přestávají vnímat skutečné hodnoty a jdou-li za kariérou, zjistí, že ani tento směr jim dlouhodobě nepřináší štěstí. Naopak ti, kteří se nenechají pohltit dobou, mohou žít šťastně i tam, kde proto nejsou vytvořeny žádné podmínky.

MS "Každému člověku se žije tak, jak dalece rozumí sám sobě."

3. část: Co je dnes ústředním smyslem života (pokud něco takového je)?

Lao-C´ "Touha po zlatě a moci dříve či později vedou do záhuby."

Co je asi smyslem našich životů, když stále s někým bojujeme a soupeříme? Co je smyslem našich životů, když se stále s někým srovnáváme, poměřujeme a chceme být lepší, než ti druzí aniž si uvědomujeme, že je každý člověk originálem – a tudíž nikdo nemůže být lepší? Co je smyslem našich životů, když druhé jen soudíme, kritizujeme a stěžujeme si?

Věřící jdou se svými hříchy proti bohu, ateisté nedobrovolně přispívají na církev a psychické nemoci přirozeně dokonalých dětí se rodí tak rychle, jako by je někdo vyráběl na zakázku. To, na co se těšíme, nás ve své podstatě netěší, štěstí hledáme v neštěstí a koupit chceme to, co není na prodej. Odsuzovaná lež je v módě, zatímco pravda je módním doplňkem, který již z módy dávno vyšel. Naše KULTURNÍ ZÓNA vidí ústřední smysl v kdejakém nesmyslu a jedinou smysluplnou cestu a to zájem o štěstí, zdraví a životní jistoty všech dětí a maminek, tato kulturní zóna nevidí anebo ji pokládá za nedostižný nesmysl.

MS "Kdo nevidí smysl ve štěstí všech dětí,
žije v jednom velkém společenském nesmyslu."

4. část: Kam směřujeme?

Jiddu Krišnamurtí "Člověk s materiálním bohatstvím, ani ten, který má bohaté znalosti a víru,
nikdy nepoznají nic jiného než tmu a budou šířit nepokoj a utrpení."

Kam EUROAMERICKÁ KULTURNÍ ZÓNA stále rychleji směřuje? Je opravdu zvláštní si pokládat otázky, na které by měl znát odpovědi každý, kdo se jen zčásti zajímá o dění kolem sebe. Vše přeci směřuje k zániku naší civilizace. Naše EUROAMERICKÁ KULTURNÍ ZÓNA mluví o odzbrojení, zatímco se sama vyzbrojuje pro ovládnutí celého světa. Naše zóna mluví o míru, zatímco stále s někým válčí. Kam tedy směřuje naše společnost, která totalitu vydává za demokracii a otroctví za svobodu? Kam směřuje společnost, kde vrah je ten, kdo zabije jednoho a demokrat ten, kdo přikáže zabít tisíce? EUROAMERICKÁ TOTALITNÍ VOJENSKOPOLITICKÁ KULTURNÍ ZÓNA vede celý svět k obrovskému globálnímu kolapsu. Otázka pouze je, kdy přijde jeho definitivní konec, jelikož počátek už je tak dalece za námi, že už jej ani nevnímáme.

Lukáš 6:39 „Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?"<"cite>

5. část: Co lidi dnes trápí?

Timoteovi 6:9 "Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení
a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům."

Většinu lidí trápí nedostatek financí, a aniž si to uvědomují, jsou společností cíleně vedeni k tomu, aby jich měli ještě méně. Většinu lidí trápí všudypřítomná lež a agrese, přesto sami neustále lžou a sami jsou agresivní - ať už zjevně anebo skrytě. Proto většinu lidí trápí nefungující vztahy, tedy vzájemné nepochopení mezi mužem a ženou už tisíce let. Přesto stav KULTURY v EUROAMERICKÉ ZÓNĚ z tohoto nepochopení vytvořil krutý a nesmiřitelný boj mezi ženou a mužem, čímž se původní stav jen mnohonásobně umocnil a tím i vytvořil násilné a bezduché prostředí týrající malé děti a devastující jejich přirozenou dětskou duši. Díky výše zmíněnému stavu naší kultury tak lidé nemají téměř žádnou šanci se pochopit a vzájemně si i porozumět. Co tedy lidi dnes trápí? Přece vše, co je nelidské, bezduché, násilné, kruté či bezcitné, i když je vše tradičně mediálně zabaleno do novinového papíru, do zmatlaného pozlátka s honosným potiskem demokracie, svobody a lásky k bližnímu.

MS "Kdo nežije láskou, trápí se sám nad sebou,
kdo láskou žije, trápí se nad utrpením ostatních."

6. část: Jak se stavíme k zásadním problémům současnosti - jaké jsou to problémy?

Lao-C´ "Moc a bohatství vedou k pýše a pýcha předcházívá pád."

Na otázku, jak se stavíme k zásadním problémům současnosti, mohu říci jediné - NIJAK. Jedni věří, že je to jen boží zkouška před tím, než se ocitnou ve vytouženém ráji. Druzí věří, že za nás vše vyřeší politici a všichni mocní tohoto světa. Třetí věří na osud, čtvrtí na reinkarnace, pátí na UFO a šestí nevědí, co se všemi těmi problémy dělat. Nějak nám ovšem asi nedochází, že kdo se proti zlu nepostaví, je stejně zlý jako ten, kdo jej koná. My, zástupci EUROAMERICKÉ KULTURNÍ ZÓNY plné "BLAHOBYTU" totiž nevidíme, co je vlastně tím zásadním problémem. Je to ekonomie, ekologie anebo úplně něco jiného? Těžko se zodpovědní „političtí odborníci“ na něčem shodnou, když jejich zájmem je především jejich bezstarostný luxus mocných, a proto společný nezájem o blaho celku je zcela zřejmý. Po dobu celého historického vývoje naší civilizace nebyl nikdy zájmem mocných se postarat o VŠECHNY děti a maminky. Pokud by totiž mocní měli opravdový zájem se postarat o všechny děti i maminky, vyřešili by se všechny problémy, které tato civilizace přináší.

MS "Pláč nevinných dětí nikdy nemůže slyšet ten,
kdo ztratil sluch už v dětství
a vidět ten, kdo si nevidí ani na špičku svého nosu."

7. část: Co nás čeká v horizontu 50 let.

MS "Prorokem se může stát každý,
kdo nahlédne k pravému smyslu našich nesmyslných životů."

Na šachovnici EUROAMERICKÝCH KULTURNĚPOLITICKÝCH hráčů, kteří už hrají šachy s celou naší planetou, se objevil šachový velmistr - GLOBÁLNÍ KRIZE se všemi svými spoluhráči, mezi které můžeme řadit globální oteplování, přelidnění, ekonomickou krizi, nedostatek pitné vody apod.

V horizontu 50 let nikoho z mocných asi vůbec nenapadne změnit celospolečenský systém a zaměřit smysl našeho života k potřebám všech dětí a jejich maminek. Čeká nás hladomor, bída, válečné konflikty, přesto příroda bude ta, kdo bude mít poslední slovo. Pak budou všichni mocní stejně bezmocní, jako jejich šachové figurky, se kterými si tak rádi hráli. Ale přesto stále ještě není nad čím zoufat, jelikož je ještě šance vše změnit.

MS "Kdo se nebude bát přiznání,
že každá ideologie vždy vytváří jen systém
násilí, krutostí, lží a válek,
může dojít k poznání absolutní lásky.
A když se lidstvo nebude bát přiznání,
že každá ideologie bere lidem lidskost, svobodu a lásku,
má možnost změnit kurz své zničující cesty
jak v rodinách, ve společnosti, tak i na celém světě.
Pak teprve lidstvo pozná, že pouze systém lásky může stvořit
dokonalou harmonii mezi civilizací a přírodou."

Jaké procento hluchoty a slepoty bude nadále mezi lidmi, jaké procento ješitnosti a sobeckosti bude nadále mezi lidmi, jako procento nezájmu a bezcitnosti bude nadále mezi lidmi… tak takovým procentem a takovou rychlostí mocní tohoto světa dovedou lidstvo a civilizaci ke konečné likvidaci.

Milan Studnička

Literatura:

Krišnamurtí, J. Krišnamurtiho čítanka. Olomouc: Votobia, 1999
Lao-C´. Tao Te Ťing - Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti, Ostrava: Fontána 2008
Blecha, I. Filosofie, Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998
Störig, H., Malé dějiny filosofie, Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007
Bible, Praha: Česká biblická společnost, 1995

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz