EuropeCalling

 

Pro společnost EuropeCalling jsme připravili dlouhodobý program školení prodeje po telefonu, který vede Martin Janoušek.

Ve společnosti EuropeCalling pracuji jako manažerka provozu. Pro školení našich telefonních operátorů i jiných zaměstnanců byl jako lektor vybrán Martin Janoušek ze společnosti Lepší firma s r.o. Protože jsem měla s tímto školitelem zkušenost i z mého minulého zaměstnání, věděla jsem, že pro účastníky bude školení vedeno příjemnou formou, kdy budou všichni aktivně zapojeni do programu, který bude zaměřený na praktické informace a dovednosti.

A podle ohlasů a individuálního hodnocení účastníků z EC se má očekávání naplnila. Každý z účastníků ocenil individuální přístup lektora, formu komunikace během všech školicích dnů a možnost si získané znalosti prakticky vyzkoušet přímo na školení a získat okamžitě zpětnou vazbu. Vzhledem k výsledkům a hodnocení školení pod vedením Martina Janouška budou postupně proškolení všichni zaměstnanci naší společnosti.

Věra Dobreva, Manažer provozu

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz