Gymnázium Polička

 

Martin Janoušek realizoval pro lektory Gymnázia Polička školení prezentačních dovedností, které účastníci hodnotili následovně:

Naše skupina lektorů v rámci grantového projektu „Experimentem k poznání“ absolvovala ve dnech 27. – 28. 4. 2012 školení v prezentačních a komunikačních dovednostech vedené panem Martinem Janouškem. Kurz byl velmi dobře připravený a vedený s důrazem na aktivitu účastníků.

Před kurzem nebyl problém s úpravou programu dle našich specifických požadavků. Hlavním pozitivem ceněným všemi školenými byl fakt, že jsme se během obou dnů soustředili na okamžité praktické ověřování zásad, s kterými jsme byli seznámeni. Dále bych vyzdvihl velmi vstřícný přístup školitele, pozitivní atmosféru během kurzu a důraz na sebereflexi účastníků a motivaci k dalšímu osobnímu rozvoji v komunikačních dovednostech. Těm, kteří chtějí zlepšit své vystupování a zároveň poznat možnosti svého rozvoje v této disciplíně, mohu kurz společnosti Lepší firma s r. o. rozhodně doporučit.

Jan Vavřín, Vedoucí metodik projektu Experimentem k poznání Gymnázium Polička

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz