Mgr. Hana Hartošová

 

Vzdělání

Hana Hartošová
Hana Hartošová

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Absolventka magisterského programu: Andragogika
Profilové studijní předměty: Pedagogika, Psychologie, Filozofie, Andragogika, Andragogické poradenství, Andragogický výzkum.

Vysoká škola finanční a správní

Absolvovala bakalářský program: Marketingová komunikace
Klíčové předměty: Marketingový mix, Struktura MK, Sociologie v MK, Psychologie v MK, Výzkumné metody a jejich aplikace.

Další vzdělání

Art of Hosting and Harvesting meaningful conversations, 2009, Berlín (www.artofhosting.org) kurz pro osvojení si technik Open Space, World Café, Circle practice; jedná se o techniky, které vedou k poskytnutí prostoru a vedení konverzací s cílem uskutečňování změn v komunitách a organizacích

Obchodní dovednosti, 2008, Praha (Lepší firma s.r.o.) pochopení chování různých skupin zákazníků a komunikace s nimi, schopnost vést obchodní jednání, uzavírání obchodu

Co-Active Coaching ™ Intermediates, 2007, Praha (The Coaches Training Institute, www.thecoaches.com) 4-měsíční intenzivní kurz, prohloubení koučovacích znalostí a dovedností

Co-Active Coaching ™ Fundamentals, 2007, Praha (The Coaches Training Institute, www.thecoaches.com) 3-denní základní kurs, představení a osvojení si základních koučovacích technik a postupů

Profesní kariéra

  • od dubna 2009: lektorka vzdělávací společnosti Lepší firma s.r.o.
  • od září 2007: osobní ko-aktivní kouč
  • říjen 2006 – březen 2009: lektorka, facilitátorka a kouč v mezinárodní organizaci AIESEC (http://aiesec.cz/) – zaměření na semináře věnovaných prezentačním a lektorským dovednostem (ve Švýcarsku, ČR, Rumunsku a na Ukrajině), na sebepoznávací programy v zemích jako např. Německo, Polsko, Itálie, Litva, Estonsko a ČR, teambuildingové aktivity pro týmy v ČR i zahraničí

Hanka školí v českém i anglickém jazyce.

Další pracovní zkušenosti:

Koníčky:

aktivity spojené s tématem sebepoznávání a osobního leadershipu, koučování, studium cizích jazyků, spolupráce na projektech pro mladé lidi v ČR i zahraničí

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz