Školení interních lektorů

"Na konci cesty je začátek jiné, kdo ví, co chce, ten ví, jak pokračovat dál. "

 

Jsou společnosti, které se snaží samy vychovávat své vlastní lektory, kteří by poté školili další zaměstnance. Kurz Školení interních lektorů vychází z těchto potřeb a zasahuje přesně ty dovednosti, které by měl každý zkušený lektor ovládat.

"...akce byly realizovány na vysoké profesionální úrovni jak po stránce pedagogické, tak i po stránce technického zabezpečení. Příprava, lektorská vystoupení a poskytnuté studijní materiály byly zárukou kvality kurzů a seminářů..." PhDr. Vladimír Čermák, Ministerstvo životního prostředí ČR

Názor klienta na kurz Školení interních lektorů

Vzdělávací cíl

Po ukončení vzdělávací akce by měli účastníci umět:

 • správně analyzovat vzdělávací potřeby
 • účelně projektovat vzdělávací aktivity
 • vhodně používat různé metody vzdělávání v závislosti na cíli vzdělávacího projektu
 • přednášet a komunikovat s účastníky
 • hodnotit účastníky vzdělávací aktivity

Cílová skupina

Vzdělávací projekt Základní pedagogická příprava lektorů je určen pro všechny zaměstnance, kteří se ve své práci dostávají do rolí coachů, lektorů, trenérů, facilitátorů apod.

Obsah

Základní pedagogická příprava lektorů bude rozdělena do těchto částí:

 • Pedagogicko-psychologické zvláštnosti vzdělávání dospělých
 • Analýza vzdělávacích potřeb (koho, co, jak a proč vzdělávat)
 • Projektování vzdělávacích aktivit
 • Metodika vzdělávání dospělých
 • Umění přednášet a komunikovat
 • Hodnocení účastníků
 • Závěrečná zkouška

Rozsah kurzu

Rozsah záleží na analýze potřeb klienta, kdy podle znalosti firemního prostředí a kvality znalostí účastníků upravíme obsah i délku školení. U standardní verze je rozsah kurzu 21 vyučovacích hodin.

Použité metody:

Během školení využíváme tyto vzdělávací metody:

 • Výkladovo-ilustrativní metody
 • Dialogické metody
 • Metody řešení problému (případové studie, hraní rolí)

Pro zefektivnění zpětné vazby intenzivně využíváme v průběhu školení videokameru.

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz