Komunikace po telefonu

"Umění komunikovat, je uměním pochopit druhého, tak i kvalitní komunikace po telefonu, je základem budoucího úspěchu. "

 

Lidé si obvykle myslí, že je telefonická komunikace naprosto běžnou záležitostí, ve které se není důvod zlepšovat. Přitom mnohdy právě telefonní hovor je první kontakt potenciálního zákazníka s firmou a tak, jak vnímá zákazník tento hovor, obvykle vnímá i celou společnost.

"Nejvíce se mi na kurzu líbily praktické ukázky, které byly nahrávány na kameru a poté jsme zpětně mohli rozebrat co bylo dobře a co naopak je třeba zlepšit..." Lucie Sedláková, Walter CZ, s.r.o.

Názor klienta na kurz Komunikace

Cíl semináře

Cílem školení Komunikace po telefonu je celkové zkvalitnění úrovně komunikace a zefektivnění telefonických hovorů. Po skončení kurzu by měli účastníci zvládnout:

 • rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor
 • efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory
 • klidně řešit problémové telefony a agresivní volající
 • účinně plánovat klíčové hovory

Obsah semináře

Komunikace po telefonu je jednodenní seminář, ve kterém se zaměříme jak na ovládání přístroje, vyřizování vzkazů či důležitých hovorů, tak na zvládání kritických hovorů s problémovými či agresivními lidmi.

 • Každodenní naladění
 • Zvládnutí přístroje
 • Typologie volajících
 • Techniky komunikace
 • Fáze telefonního hovoru
 • Plánování důležitých hovorů
 • Problémoví a agresivní volající

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz