Koučování

"Pokud sami nezměníme náš směr, půjdeme zřejmě tam, kam nás vedou ostatní."

 

Koučování se stává dnes a denně stále účinnější metodou, kterou manažeři - koučové - využívají v práci se svými podřízenými. "Kaučování" není ovšem jen metoda, která se dá naučit ze dne na den, ale je to životní přístup, který "kauč" musí pochopit, musí jej zažít, a teprve pak jej může efektivně aplikovat ve své každodenní praxi.

Názor klienta na kurz Koučování

Cíl školení

Účastníci školení Koučování budou po absolvování schopni:

 • pochopit pojem "kaučování"
 • aplikovat metodu GROW v praxi
 • využít principy koučování ve své každodenní praxi
 • správně stanovit cíle a možnosti vlastního koučování
 • motivovat a rozvíjet svůj tým

"„To, co je skryto uvnitř každého člověka, vyplave napovrch až tehdy, pokud vím, na co se zaměřit a jak to provést. Lidé jsou různí, přesto základ ve své přirozenosti mají všichni stejný. Jen najít cestu, jak se k základu dostat a jak jej využít pro trvalou změnu hodnot a každodenních návyků. Pojďme tedy upřímně diskutovat a hledat podstatu toho, jak z tmy udělat světlo a z ticha krásnou melodii…" Milan Studnička

Cílová skupina

Seminář Koučování je připraven zejména pro tyto pracovní funkce:

 • vedoucí jednotlivých oddělení
 • vyšší a střední management
 • team leadeři
 • mimo výše uvedené pracovní funkce je kurz určen i pro drobné živnostníky

Program školení (standardní verze)

Program školení bude záležet na potřebách a zkušenostech účastníků. Zatímco v některých případech můžeme pracovat pouze s metodami koučování, v jiných případech zařadíme i vlastní sebehodnocení, analýzu svých pozitivních i negativních vlastností apod.

1. část

Během první části semináře "kaučování" se zaměříme na osobní rozvoj, plánování osobních cílů, životních rolí a poslání.

 • Osobnost kouče
 • Životní filozofie a postoje
 • Analýza pozitivních a negativních vlastností

2. část

Ve druhé části školení vstoupí účastníci do praktického nácviku metod, které musí interní i externí kouč bezpečně ovládat k tomu, aby mohl efektivně rozvíjet svůj tým.

 • G.R.O.W.
 • Diskuze
 • Rozhovor
 • Brainstorming
 • Hraní rolí
 • Případové studie

Rozsah kurzu

Na základě analýzy potřeb zákazníka se daný kurz upravuje jak po stránce časové, tak po stránce obsahové. U standardní verze trvá každá část minimálně 7 vyučovacích hodin.

Použité metody:

Během školení využíváme tyto vzdělávací metody:

 • Výkladovo-ilustrativní metody
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuze)
 • Metody řešení problému (případové studie, hraní rolí)

Pro zefektivnění zpětné vazby intenzivně využíváme v průběhu školení videokameru.

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz