Kurzy proti stresu

"Skutečnost, že miliony lidí vykazují známky stejných psychických poruch, neznamená, že jsou tito lidé psychicky v pořádku"Erich Fromm.

 

Stress management aneb jak se z života nezbláznit

Na manažera (a v podstatě téměř každého člověka) je obecně kladeno obrovské množství nároků, které se umocňují mírou zodpovědnosti a délkou trvání na dané pracovní pozici. Velké množství manažerů časem vyhasíná, mnohým se rozpadají rodiny, přibývají zdravotní potíže, čímž se systematicky může zhoršovat i dlouhodobá pracovní výkonnost.

Jak mohou strach a stres ovlivnit pracovní výkonnost manažera?

Přestože si to mnozí manažeři nechtějí přiznat, již podstata jejich práce generuje nevědomé pocity strachu, díky němuž dochází ke zvýšení krevního tlaku, svalovému napětí či výraznému snížení imunitních funkcí organismu. Strach je emoce vyvolávající stres, což je fyziologická obrana organismu na zátěž, která může být různého rázu či intenzity. Na základě strachu rovněž může docházet ke zjevné či skryté agresi a k emoční nerovnováze. Jednoduše řečeno, organismus člověka je ve stavu výrazné nerovnováhy oproti harmonickému stavu, což přináší celou řadu dalších problémů…

V čem je zásadní problém strachu, který nevidíme anebo nechceme vidět?

Problém emoce strachu je ten, že v drtivé většině případů pramení pouze z vlastního nepochopení sebe sama a nemá základ ve skutečném ohrožení daného člověka. Bohužel, četnost těchto pocitů zanechává na konkrétním jedinci trvalé změny, jako jsou kardiovaskulární nemoci, neurózy, problémy s pohybovým aparátem (svaly a klouby). Strach navíc může vést k neefektivním rozhodnutím, což může pocítit nejedna firma ve svém fungování. Strach vede k četným obranným mechanismům (agrese, rezignace apod.), což může vést k problémům jak na pracovišti, tak v soukromí konkrétního člověka. Člověk, který je v této stresové zátěži dlouhodobě, mnohdy nedokáže dostatečně efektivně přijímat zpětnou vazbu, mnohdy není ochoten překročit rámec své komfortní zóny a hrozí mu trvalé nebezpečí vážných zdravotních problémů souvisejících s poruchami imunitního systému či kolapsu cévního systému. Tato trvalá duševní zátěž může vést k úzkosti, depresím a váženým psychosomatickým nemocem. Stres ovlivňuje funkci svalů a kloubů a tím má vliv na držení páteře, vznik bolesti zad či hlavy. Pokud se vliv stresu na somatickou stránku těla neřeší, stojí v pozadí strukturálních změn páteře – výhřez ploténky apod.

Jaký je hlavní přínos kurzu?

Každý účastník má jedinečnou možnost pochopit nejen příčiny a následné důsledky vlastních strachů, ale hlavně praktické a fungující metody, které vedou k postupnému odbourání tohoto automatického psychického návyku. Každý účastník se naučí prakticky aplikovat sebepoznávací cvičení, která jej při jejich dodržování dovedou k trvalejšímu psychickému klidu a pohodě, což znamená, že bude moci vykonávat svou práci mnohem efektivněji než doposud. Kurz je rovněž výbornou prevencí před vážnými onemocněními, která mohou člověka v důsledku trvalých pocitů strachu v pozdějším věku potkat.

Hodnocení klienta, který kurz Stress management absolvoval

Cíl semináře:

Na konci kurzu by měl každý účastník:

  • uvědomit si svůj strach, detekovat jeho příčiny a nalézt způsob, jak se s ním vypořádat
  • pochopit klíčový význam sebepoznání pro svou práci i každodenní osobní život
  • lépe zvládat náročné životní stresové situace a zároveň snižovat jejich výskyt
  • porozumět vlastnímu tělu a jasně vnímat signály upozorňující na výskyt stresu

ale především radikálním způsobem zvýšit svou výkonnost v nepříjemných a vypjatých situacích. Kurz je zároveň výtečná prevence proti bolesti zad, šíje a jiným somatickým problémům plynoucím z duševního vypětí.

Jak kurz probíhá?

Kurz se skládá z několika částí. Nejprve se zaměříme na Tělo a jeho projevy (PhDr. Tomáš Rychnovský Ph.D.), jelikož stres neovlivňuje pouze hormonální regulaci, rychlost tepu, dechovou frekvenci, sekreci potu či pozastavení imunitních reakcí, ale reguluje i funkce napětí svalů, napětí i struktury kůže, pohyblivost kloubů a tím logicky celého pohybového systému. Účastník si tak může jasně uvědomit, že bolesti šíje, bolesti hlavy, zažívací problémy či zrychlený tep jsou jasnou odpovědí organismu na psychickou zátěž, které je trvale vystaven. Účastník se naučí rozeznávat základní varovné signály těla, což je klíčové pro jeho další práci se strachem a následným stresem.

„Nemyslet na své zdraví je stejné jako nemyslet na vlastní dítě. V obou případech může dojít k obrovskému zklamání.“ neznámý autor

Ve druhé části se zaměříme na Strach a jeho tvorbu (Mgr. Milan Studnička), jelikož je jeden z nejsilnějších a zejména nejčastějších faktorů ovlivňujících následné stresové reakce. Účastníci si mohou uvědomit, čeho všeho se „bojí“, aniž by si svůj strach v předešlém čase vůbec uvědomovali. Naučí se rovněž metodu vedoucí k rychlé detekci možného strachu, který může člověka „trápit“, aniž by si to oni sami uvědomovali. Rovněž se zamyslíme nad možnými důsledky těchto strachů na osobní i pracovní život každého manažera.

"To, že miliony lidí po celém světě vykazují známky stejných duševních poruch, ještě neznamená, že jsou tito lidé psychicky v pořádku…“ Erich Fromm

Ve třetí části si ukážeme Funkční principy práce se strachem a stresem (Mgr. Milan Studnička). Stejně, jako se musel účastník učit pracovní postupy, komunikační principy apod., stejně tak je třeba pochopit postupy a principy vedoucí k racionálnímu pohodovému uvažování, které není zatíženo pocitovými obavami mnohdy limitujícími efektivní rozhodování či konání.

"Jediný boj, který má smysl, je boj sám se sebou." Gándhí

Ve čtvrté, nejdelší části se zaměříme na Nácvik praktických metod (Mgr. Milan Studnička), vedoucích k postupnému „uvolnění“ vlastní mysli. Tak jako musí zahradník vytrhávat plevel i s kořínky, aby udržel zahradu ve své kráse, musí i člověk umět vytrhávat „plevel“ svých negativních myšlenek, aby dokázal mít čistou mysl i v kritických situacích.

"Nelze druhému slovně ublížit, pokud to on sám nedopustí…“ Jiddu Krishnamurti

Poslední část kurzu je zaměřena na vytvoření vlastního Akčního plánu každého z účastníků (Mgr. Milan Studnička), který bude vycházet z cílů sestavených na základě celého dvoudenního programu. Účastníci budou odcházet nejen posíleni o nové zkušenosti a znalosti, ale především budou mít „vlastnoručně“ sestavený postup, jak budou následně pokračovat ve svém „boji“ proti vlastním strachům a následným stresům.

"Když člověk cituje myšlenky druhých, ale neřídí se podle nich, je jako pasáček počítající cizí telata. Nikdy nebude mít ze své práce skutečný prospěch." Buddha

Chtěli byste více informací?

Kontaktujte nás, my se s vámi rádi spojíme a v rámci přátelské návštěvy společně vymyslíme, jak upravit daný kurz přímo podle vašich potřeb a přání.

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz