Outdoorové kurzy

"Příroda je tím nejlepším učitelem, tak proč se v ní neučit?"

 

Cílem outdoorových kurzů je získání nových dovedností skrze učení vlastním zážitkem a zkušeností. Připravený program vám umožní podívat se na váš tým z jiného úhlu díky situacím, jejichž řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci, rozhodnost a otevřenou komunikaci. Je třeba zdůraznit, že samotný průběh aktivit a způsob jejich řešení je důležitější než výsledek a dosažení zadaného cíle. Tyto problémové úlohy a další nastolené situace venku i uvnitř jsou prostředkem k získání prožitkového materiálu každého účastníka, se kterým se pracuje při následných reflexích.

Typy outdoorových programů

Jsme tým!

Programová nabídka standardních kurzů:

  • Aktivity zaměřené na navázání kontaktů ve skupině (icebreakers)
  • Aktivity zaměřené na budování a rozvoj důvěry v týmu
  • Problémové úlohy, zaměřené na rozvoj kreativity, komunikace a schopnosti řešit nestandardní úkoly
  • Nízké lanové překážky
  • Vysoké lanové překážky
  • Strategické hry
  • Noční hry

Aktivity zaměřené na navázání kontaktů ve skupině (icebreakers)

Tento blok umožní zapamatovat si jména ostatních účastníků v týmu. To je jeden z důležitých předpokladů pro další pokračování kurzu. Zároveň se účastníci zábavnou formou ladí na společnou vlnu odpoutají se od pracovních problémů a rozpohybují se..

Aktivity zaměřené na budování a rozvoj důvěry v týmu

Mezi základní kritéria úspěšnosti týmů patří vzájemná důvěra. Vybudování důvěry v běžném životě trvá týdny a měsíce. Využití důvěrových aktivit na kurzu nám umožní díky intenzivním prožitkům zkrátit tuto dobu na minimum, tato získaná důvěra je pak posilována v průběhu celého kurzu.

Problémové úlohy, zaměřené na rozvoj kreativity, komunikace a schopnosti řešit nestandardní úkoly

V rámci těchto úkolů je vždy předložen úkol a kritéria nutná pro jeho splnění. Přijme-li skupina tuto výzvu, musí k jeho splnění využít tělesných i duševních schopností všech členů týmu. Úkoly jsou koncipovány tak, aby je nebylo možno splnit individuálně, ale pouze v rámci týmu, přičemž je zdůrazněno, že každý účastník může být efektivním členem skupiny, pokud dokážeme zohlednit jeho přednosti. Během řešení se skupina nevědomě strukturuje, díky čemuž se nejen ukazují role jednotlivců v týmu (vůdce, koordinátor, týmový pracovník,…) ale i to jakým způsobem jsou spolu schopni spolupracovat. Po skončení úkolu je v rámci reflexe moderované lektorem rozebrán postup řešení a ukázány klady a zápory práce týmu.

Lana.

Nízké lanové překážky

Pracuje se s malými skupinami (okolo 10 členů), kdy je možnost jejich překonávání individuálně za podpory ostatních, tak i v rámci celé skupiny. Umožňují účastníků vyzkoušet si v bezpečné výšce (1metr nad zemí) pohyb na laně a práci s lezeckým materiálem. Jsou jakýmsi předstupněm pro vysoké lanové překážky, když rozvíjejí odvahu, koordinaci a spolupráci v týmu.

Garant outdoorových aktivit

Mgr. Filip Vacek
Máte-li zájem o absolvování outdoorového kurzu, s důvěrou se na nás obraťte: mail: kurzy@lepsi-firma.cz

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz