Probační a mediační služba

"S přístupem Lepší firmy, po stránce logistické, finanční, lektorské i osobní jsme byli velmi spokojeni a očekáváme spolupráci i do budoucna." PhDr. Andrea Matoušková

 

V rámci spolupráce s Probační a mediační službou ČR jsme připravili školení pro interní lektory a zároveň supervize těchto lektorských týmů.

Probační a mediační služba ČR v rámci projektu Systému dalšího vzdělávání potřebovala v relativně krátkém čase poskytnout základní lektorské dovednosti svým vlastním odborníkům, budoucím školitelům. Společnost Lepší firma s.r.o. pohotově zareagovala na potřeby služby a přizpůsobila termíny i náplň kurzu potřebám budoucích lektorů.

Základní třídenní školení proběhlo ve dnech 21. – 23. dubna 2008 prostřednictvím dvou lektorů lepší firmy, Milana Studničky a Ing. Anety Langerové. Kurz byl účastníky (18 pracovníků) hodnocen jako velmi přínosný, formou rozboru videonahrávek vlastních prezentací si účastníci uvědomovali klady i zápory vlastního vystupování, dále získali řadu znalostí a podnětů pro vlastní lektorskou činnost.

Školení bylo natolik úspěšné, že Lepší firma s.r.o. byla oslovena s realizací supervizí lektorské činnosti těchto pracovníků. Lepší firma zajistila 5 supervizí lektorských týmů, její lektoři se účastnili na kurzů, pro které školili odborníky PMS, využili také opět rozboru videonahrávek. S přístupem Lepší firmy, po stránce logistické, finanční, lektorské i osobní jsme byli velmi spokojeni a očekáváme spolupráci i do budoucna.

S pozdravem
PhDr. Andrea Matoušková
Vedoucí odd. pro koncepční, analytické a metodické činnosti

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz