Poruchy příjmu potravy

 

Poruchy příjmu potravy

Každá historická doba, stejně jako ta současná, s sebou přináší velké množství vlivů, které pak samy o sobě mohou působit na člověka velmi negativně. Jak řekl Jiddu Krišnamurtí: „Neexistuje žádný zdravý způsob, jak se přizpůsobit hluboce nemocné společnosti.“ S podobnou myšlenkou přišel i řecký filozof HIPPIAS: „Uměle vytvořený Zákon, tyran lidí, dopouští se mnohých násilností proti přirozenosti.“

Současné společenské hodnoty kladou velký důraz na image. A tento trend, jako by nejvíce ublížil dospívajícím dívkám. Současná společnost díky celé řadě faktorů ztratila představu o harmonii, o lidských hodnotách, o porozumění jeden druhému, o lásce k celku… Tedy zjednodušeně řečeno, mladé dívky, aby uspěly „v konkurenčním boji o muže, v konkurenčním boji být tou nejlepší, být tou in, být tou top…“ vesměs velice úzkostlivě sledují své tělo.

K těmto faktorům můžeme dále připočíst nedokonalou, ne-li vůbec žádnou komunikaci se svými rodiči. Místo vzájemného pochopení probíhá komunikace na bázi zákazů, příkazů anebo nikdy nekončícího poučování. A proto se není čemu divit, že mladé dívky nedůvěřují převážně radám přicházející z vlastní rodiny a staví se proti své rodině k odporu. O to silněji pak na ně působí každá iluze, kterou do jejich života přinášejí třeba seriálové ikony, pomyslná pohoda královen krásy, či vysněná představa o bezproblémovém životě mediálně známých osobnosti. Dá se tedy říci, že dívky samy sebe srovnávají s nějakou iluzí dokonalosti, či svou vysněnou představou o dokonalosti a pak stačí jen málo a toto úzkostlivé porovnávání přechází ve hru s ohněm: mentální anorexie anebo bulimie.

Jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií? Aby se dala diagnostikovat mentální anorexie (podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10), musí dojít ke snížení hmotnosti minimálně o 15% oproti tělesné hmotnosti normální pro daný věk a výšku, nebo BMI index je 17,5 a méně. Dívka si svou hmotnost snižuje sama pomocí diet a hladovění a obvykle vnímá sebe samu jako příliš tlustou, tedy nedokonalou. Dochází k poruchám menstruace, která bývá buď opožděna anebo zcela zastavena. Dívky jsou malátné, podrážděné, mají poruchy v oblasti nespavosti, nesoustředěnosti, či malého sebevědomí. Jejich projevem následných činností pak patří odmítání potravy, drastické diety nebo sklon k extrémnímu sportovnímu nasazení.

Oproti mentální anorexii se bulimie liší v tom, že se diety střídají s nekontrolovatelným přejídáním. Nemocné dívky jsou schopny ve svém „jídelním záchvatu“ sníst ohromné množství jídla, poté se ovšem snaží zkonzumované jídlo buď vyzvracet anebo používají nejrůznější projímadla, diuretika… Podle Františka Krcha (www.ordinace.cz/clanek/bulimie) trpí bulimií v České republice každá dvacátá dívka. Už ve čtrnácti letech 2% děvčat pravidelně zvrací ze strachu z tloušťky a další 2% to občas zkouší. Hladovky a cvičení ve snaze redukovat jinak přiměřenou tělesnou hmotnost jsou mezi dospívajícími dívkami velice běžné. Těmito nemocemi trpí z 95% dívky. U chlapců se vyskytují pouze ve výjimečných případech.

Tyto psychické nemoci mají na organismus velice škodlivý vliv, jelikož dochází ke snížení hladiny draslíku, k edémům, k metabolické alkalóze, která vzniká nahromaděním alkalických nebo ztrátou kyselých metabolitů. Chloridy se ztrácejí žaludeční šťávou při opakovaném zvracení, mohou se rovněž ztrácet močí při podávání diuretik. Ztráta chloridových anionů z organismu je poté nahrazována zadržováním hydrogenuhličitanů.

Dochází rovněž k poruchám trávicího traktu, jako jsou hypertrofie příušních žláz, zpomalené vyprazdňování žaludku, zácpa, záněty slinivky břišní. Nebezpečnost zánětu slinivky spočívá především v aktivaci trávicích enzymů uvnitř slinivky. Slinivka tak začíná poškozovat sama sebe a při dalším šíření zánětu i své nejbližší okolí.

Postižen může být rovněž kardiovaskulární systém (bradykardie, hypotenze, srdeční arytmie), dívky mohou mít hematologické problémy (anémie, trombocytopenie, hypercholesterolémie), kožní problémy (suchá, praskající kůže), neurologické problémy (křeče, svalová slabost) apod. V extrémních případech může vést porucha příjmu potravy mentální anorexie a bulimie až ke smrti.

Když si člověk uvědomí, jak velké množství dospívajících dívek touto nemocí trpí, zdá se, že už nemůže být ani v silách psychologů tento stav zvrátit. Na druhou stranu, tyto nemoci samy o sobě říkají, že ve společenském systému není něco v pořádku. Není přece normální, aby se anorexie či bulimie objevovaly u chlapců zcela výjimečně, přesto u dospívajících dívek se jedná o velice častý jev.

Dalším problémem je, že tato fakta jasně hovoří o skutečnosti, že jsou dívky díky společenskému systému ve své podstatě už od svého mládí týrány a ohrožovány na zdraví. Navíc se tento neblahý trend pak přenáší i do zralého věku, jelikož zase převážně ženy trpí pocitem stárnutí i pocitem, že nejsou doceněny.

Tyto myšlenky podporuje i psycholožka Markéta Kavale slovy: „Ženy středního věku ale nejsou doceněné. Vlastně se požaduje, aby tu byly jen samé mladé, krásné a úspěšné ženy, které by měly takto vydržet co nejdéle, ať už s pomocí plastiky, nebo make-upu. A pak, aby rovnou přešly do stadia, kdy se stanou moudrou a krásnou babičkou. Nic mezi tím.“

Stejně jako psycholožka PhDr. Marta Boučková, která zmiňuje: „Od okamžiku, kdy žena dosáhne třicítky a začnou jí tikat biologické hodiny, je konfrontovaná s tím, že se pohybuje v omezeném čase. Ona si je velmi dobře vědoma toho, že stárne, ale i toho, že se její hodnota na pomyslném trhu vztahů s přibývajícím věkem snižuje.“

Je tedy opravdu na zvážení, jestli jsou mediální estrády jako královna krásy, stejně jako módní pořady, prospěšné anebo je tomu právě naopak. Vždyť právě kvůli těmto pořadům a módním trendům, se kterými jsou dívky a ženy neustále konfrontovány, dochází k neustálým pocitům fyzické „nedokonalosti“, což je jeden ze zásadních problémů jejich nastávajících onemocnění.

Určitě nebudu sám, kdo si myslí, že i módní trendy, neustálá prezentace hubených „dokonalých“ těl a posuzování žen podle „uměle vytvořeného ideálu krásy“ mají na duševní stav dívek a žen přímo katastrofální vliv. A proto asi nebudu sám, kdo si myslí, že zrušením všech soutěží a mediálních akcí, které jsou postaveny jen na ženské kráse, by došlo k výraznému úbytku těchto nemocí.

Tělo a smysly jsou pouta, jež mu zabraňují: „sóma séma“, tělo (je) hrobem (duše) – touto formulí to Platon vyjadřuje nejstručněji (Störing, 2007 str. 124).

Díky za velice zajímavé téma této práce!

Milan Studnička

Použité zdroje:

Platón, Protágoras. Praha: Knihovna antické tradice, 2000
Cassuto, D. Když chce dcera hubnout. Praha: Portál s.r.o., 2008
Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007
Jak se vyrovnat se stárnutím
Bulimie
Anorexie a bulimie

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz