Pravda

"Přirozený člověk se nedá nikdy a ničím koupit, jelikož mu nikdo nemůže nabídnout víc, než co mu přirozeně patří, stejně jako všemu živému."

 

PRAVDA

Ze všech stran je slyšet volání, že není s naší planetou něco v pořádku (drancování přírody, zabíjení všeho živého, globální oteplování, otrávené ovzduší i voda, zasypání planetu odpadky…)

Stejně tak je i slyšet, že není něco v pořádku s mezilidskými vztahy (domácí násilí, týrání dětí, tunelování, krádeže, vraždy, války a dokonce už i dětské násilí…) A přesto to vypadá, jako kdyby to nikdo nechtěl řešit. V čem je tedy problém? Problém je v tom, že žádná nevzdělaná žena ani muž prostě neznají řešení, jak vše napravit. A to samé platí i o ženě nebo muži vzdělaném, kteří jsou údajnými odborníky na mezilidské vztahy. I oni řešení nápravy celého světa neznají. Přesto těm vzdělaným se to mnohem hůře přiznává.

Kde není známé řešení,
tam nemůže přijít realizace nápravy.

Na tomto citátu by se zřejmě shodla veškerá lidská populace. Ti, co by si mysleli nebo říkali opak, by pak museli buď sami přijít s řešením, a nebo vědět o někom, kdo řešení zná. A jelikož nikde žádné řešení nezaznělo, tak se dá s klidným svědomím konstatovat, že i když to je jenom náš názor, tak to, že nikdo nezná řešení, jak vytvořit funkční civilizaci bez NÁSILÍ a válek to je PRAVDA.

Na čem se lidé 100% shodnou,
je i 100% pravda a jasné řešení.
Jinak se vždy bude jednat jen o názor jedince,
stejně jako názor třeba několika miliard lidí

Dá se tedy říci, že jednu pravdu známe. Proto se podívejme na další příklad a porovnejme, jestli to bude pravda nebo jen náš názor.

Je někdo schopen za pomocí současné vědy, náboženství, politiků, ideologů, psychologů, sociologů, za pomocí morálky, etiky, obecných pravidel nebo zákonů… vytvořit z kocoura přirozenějšího kocoura, než jej vytvořila příroda? Náš názor je, že to prostě nejde. Těžko najdeme člověka, který by tvrdil opak, a proto můžeme říci, že je ten názor zároveň i PRAVDA.

Kocour bude vždy kocourem, i kdyby dostal Nobelovu cenu, Elysejský palác a vlastnil veškeré světové zásoby ropy.
Přesto vzdělaný a mocný král bez peněz, majetku, přátel, rodiny a moci,
by se stal stejným bezdomovcem,
jako každý jiný obyčejný a nevzdělaný člověk.

A co přirozený člověk? Dokáže někdo za pomocí těch samých vědců, náboženství, politiků, ideologů, psychologů, sociologů, morálky, etiky, obecných pravidel nebo zákonů… vytvořit člověka přirozenějšího, než jej vytvořila sama příroda? Náš názor je zase stejný. I kdyby člověk vymýšlel co chtěl, tak nikdy nevytvoří přirozenějšího člověka, než jej vytvořila samotná příroda. I tady bychom chtěli vidět člověka, který by obhajoval jiný názor. Proto i tento náš názor je PRAVDA.

Přirozený člověk se nedá nikdy a ničím koupit,
jelikož mu nikdo nemůže nabídnout víc,
než co mu přirozeně patří, stejně jako všemu živému.

Když se podíváme do historie civilizace, tak zjistíme, že o lidských životech, zákonech, morálce a obecných pravidlech vesměs rozhodovali vzdělaní lidé. Náš názor tedy je, že za současný stav, ve kterém se tuneluje, uplácí, krade a vraždí, stejně jako válčí, drancuje příroda, vytváří skleníkový efekt… jsou odpovědni právě ti vzdělaní, kteří byli a jsou u moci. A kdo by chtěl říci opak, ten by musel ukázat nějakou historickou dobu nebo současnost, kdy nevzdělaní lidé rozhodovali nebo rozhodují o životě veškeré lidské populace. Jelikož takový příklad v historii ani v současnosti není, proto je i tento názor jen obyčejná PRAVDA.

Kdo chce někomu vládnout, ten nechápe sám sebe.
A kdo nechápe sám sebe, nemůže chápat ani ostatní.
Proto vytváří v lidské společnosti i v rodině násilí, aniž to kolikrát tuší.

Takovýchto pravd se dá v civilizaci najít nespočet. Proto je zbytečné kohokoli kritizovat nebo odsuzovat, stejně jako by nikomu nepomohlo, si do nekonečna na něco nebo někoho stěžovat. Problémy, které si lidé vytvořili sami, jsou zatím neřešitelné. A proč jsou veškeré problémy neřešitelné? Protože nikdo nezná řešení.

Žádná ideologie, náboženství, zákony a etika…,
nikdy nevytvoří z člověka přirozeného člověka ještě přirozenějšího,
a proto se nikdy mezilidské vztahy nezlepší.
Je tedy zbytečné donekonečna řešit, kdo za co může,
ale je důležité společně vyřešit, co bude dál.

Milan Studnička

Předchozí text: Citáty o lásce, Následující text: Kam jdeme?

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz