Prezentační dovednosti

"Kvalitní prezentace jde vstříc úspěšnému obchodu, proto obchodní úspěch, bez kvalitní prezentace, je spíše snem. "

 

Kurz Prezentační dovednosti je zaměřen na základní řečnické dovednosti, jako je správná verbální a neverbální komunikace, odbourání strachu a nervozity, efektivní uspořádání obsahu a struktury prezentace. Výrazně pomáhá těm, kteří se chtějí během svých projevů cítit mnohem lépe, než doteď.

"Lidé si po kurzech odnesli spoustu nejen pracovních, ale i osobních poznatků, doporučení, někteří si „udělali pořádek“ ve vlastním životě, jiným se podařilo překonat trému při prezentacích, odblokovat bariéru postavit se před publikum aj..." Šárka Bilíková, Maersk Logistics Česká republika, a.s.

Názor klienta na kurz Prezentační dovednosti

Cíl školení:

Po absolvování školení Prezentační dovednosti budou účastníci schopni:

 • připravit strukturu prezentace
 • verbálně i neverbálně zaujmout posluchače
 • pohotově reagovat na podněty z publika
 • efektivně prezentovat své myšlenky, názory nebo produkty

Cílová skupina

Seminář Prezentační dovednosti je připraven zejména pro tyto pracovníky:

 • vedoucí pracovníci
 • školitelé
 • personalisti
 • manažeři
 • obchodníci
 • kdokoli, kdo má zájem se naučit mluvit před více lidmi

Program školení

1. část

Během prvního dne se účastníci seznámí se základními technikami, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci jakéhokoli veřejného projevu.

 • Analýza vlastních předpokladů pro úspěšnou prezentaci
 • Příprava prezentace - rozbor základních otázek před prezentací
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Nácvik dovednosti prezentovat
 • Přesvědčivé vystupování, jak vzbudit zájem
 • Tréma a její úspěšné zvládnutí
 • Umění odpovídat na otázky

2. část

V průběhu druhého dne se účastníci zaměří na psychologii veřejného projevu a techniky jak zaujmout a zvýšit pozornost posluchačů.

 • Obsah prezentace
 • Umění přesvědčit
 • Systém výběru aktivních posluchačů
 • Výběr prezentačních prostředků
 • Účinný systém S-M-N
 • Nácvik dovednosti improvizace
 • Trénink modelových situací

Garant kurzu

Mgr. Milan Studnička

e-mail: milan.studnicka@lepsi-firma.cz

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

Navštívit můžete také otevřenou formu tohoto školení: Termíny otevřených školení

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz