Školení Prezi

 

Existuje celá řada nástrojů pro vytváření prezentací. Každý z nich má své přednosti, pro které je využíván. K moderním prezentačním nástrojům patří v současné době internetové online aplikace. Jednou ze stále používanějších aplikací je Prezi. Prezi umožňuje prezentovat nejen online na internetu, prezentaci sdílet, nabídnout ji k dispozici ostatní veřejnosti, ale i prezentovat ji na svém počítači offline, bez připojení k internetu a mnoho dalších prvků.

Cíl školení:

Po absolvování školení Prezi budou účastníci schopni:

 • prakticky využívat online nástroje Prezi
 • vytvořit prezentaci s "příběhem"
 • přehledně strukturovat prezentaci
 • využívat 3D prvky
 • využít Prezi k přetváření powerpointových prezentací

Cílová skupina

Školení Prezi je připraveno zejména pro tyto pracovníky:

 • vedoucí pracovníci
 • školitelé
 • personalisti
 • manažeři
 • obchodníci
 • kdokoli, kdo má zájem se naučit poutavě prezentovat

Program školení (standardní verze)

 • nadpis a práce s textem
 • vkládání obrázků, tabulek a dalších objektů
 • vkládání tvarů a vlastní kreslení
 • vkládání videí a zvukových stop
 • seskupování objektů, zoomování, nastavení "cesty" prezentace
 • vkládání a úprava PowerPointových prezentací
 • sdílení prezentace, společná editace

Rozsah kurzu

Školení probíhá formou jednodenního kurzu o osmi vyučovacích hodinách.

Použité metody:

Během školení využíváme tyto vzdělávací metody:

 • Výkladovo-ilustrativní metody
 • Dialogické metody
 • Metody řešení problému (případové studie, hraní rolí)

Pro zefektivnění zpětné vazby intenzivně využíváme v průběhu školení videokameru.

Máte zájem absolvovat obdobný kurz? Chcete další informace? S důvěrou se na nás obraťte - kurzy@lepsi-firma.cz, tel: 776 215 747

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz