EDLiT s.r.o.

"Odborné kvality Mgr. Studničky jsou opakovaně dokládány jednak velmi pozitivním závěrečným písemným hodnocením jednotlivých účastníků výše uvedených kurzů, jednak následným úspěchem našich klientů při hledání nového zaměření aktivního pracovního života..." Jarmila Vrátná

 

Pro vzdělávací agenturu EDLiT s.r.o. celoročně poskytujeme lektorské služby na rekvalifikačních kurzech s obchodní tématikou a motivačních kurzech pro dlouhodobě nezaměstnané resp. matky po mateřské. Školená témata jsou především:

Hodnocení lektora Mgr. Milan Studničky

Odbornou lektorskou činnost Milana Studničky využívá naše společnost pro výuku a praktický nácvik v motivačních kurzech, určených uchazečům o zaměstnání, a dále v rekvalifikačních kurzech, které jsou určeny budoucím Obchodním zástupcům a prodejcům. Po celou dobu naší spolupráce jsme maximálně spokojeni.

Odborné kvality Milana Studničky jsou opakovaně dokládány jednak velmi pozitivním závěrečným písemným hodnocením jednotlivých účastníků výše uvedených kurzů, jednak následným úspěchem našich klientů při hledání nového zaměření aktivního pracovního života.

Mgr. Studnička je vždy na výuku pečlivě připraven a jeho poutavý a zajímavý způsob vedení výuky, ve které je vyváženě rozložena a propojena část teoretická s praktickou, přispívá ke spokojenosti jak organizátora, tak především účastníků kurzů, jejichž očekávání a cíle jsou po ukončení školení vždy bezezbytku naplněny.

Do budoucna budeme opět rádi využívat služeb tohoto lektora, který splňuje veškeré požadavky týkající se rozsahu a kvality odborných znalostí, a který taktéž disponuje praktickými zkušenostmi získanými v průběhu provozní praxe.

PhDr. Jarmila Vrátná
jednatelka společnosti

Kontakt

EDLiT s.r.o. - personálně vzdělávací agentura Tyršova 275, 739 61 Třinec
tel.: 558 33 45 47
tel./fax 558 33 50 87
mobil: 604 147 175
e-mail: edlit@sendme.cz

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz