Ministerstvo ŽP ČR

"Rádi bychom zdůraznili, že v každém z nás po ukončení daného dvoudenního běhu zůstal nejen pocit pohody, ale hlavně uspokojení z výborně a vskutku přínostně stráveného času..." I. Bellman

 

Pro MŽP ČR pořádáme řadu vzdělávacích akcí s tématy:

Hodnocení spolupráce

Lepší firma s.r.o. pořádala pro Mínisterstvo životního prostředí řadu tréningových vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny na problematiku lektorských a prezentačních dovedností, komunikačních dovedností a Time managementu.

Výše uvedené akce byly realizovány na vysoké profesionální úrovni jak po stránce pedagogické, tak i po stránce technického zabezpečení. Příprava, lektorská vystoupení a poskytnuté studijní materiály byly zárukou kvality kurzů a seminářů.

PhDr. Vladimír Čermák


Hodnocení účastníků

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám, abychom se Vám takto v krátkosti zmínili o školeních pořádaných Vaším odborem pro pracovníky ministerstva „Dovednosti komunikace po telefonu“ a „Prezentační dovednosti“, kde v obou přípradech byl lektorem kurzu pan Milan Studnička z agentury Lepší firma s.r.o. Kurzy byly přednášejícím vedeny nevšední formou – vtipně, chytře, ve svižném tempu – ovšem takovém, že vždy zbyl čas nejen na dotazy, ale hlavně na důkladné procvičení uvedeného tématu pro každého účastníka. Rádi bychom zdůraznili, že v každém z nás po ukončení daného dvoudenního běhu zůstal nejen pocit pohody, ale hlavně uspokojení z výborně a vskutku přínostně stráveného času. Zkrátka času, naplněného získáváním nových a velice prospěšných nejen vědomostí, ale dovedností tak důležitých pro zdařilou reprezentaci našeho zaměstnavatele.

Vážená paní ředitelko, rádi bychom tímto Vám a Vašim milým kolegyním a kolegům poděkovali za takto skvěle připravená školení. Závěrem, ale máme prosbu, je-li to možné zajistěte prosím pokračování „Prezentační dovedností“ a bylo-li by to možné i kruzu s tématikou plánování času pro manažery.

Se srdečným pozdravem a poděkováním v rámci budovy Vršovická pracovníci:

Ing. I. Bellman, Mgr. K. Kriegová, RNDr. M. Boučková, Mgr. Z. Hroudová, Ing. S. Zemková, Mgr. I. Kristiánová, Ing. M. Večeřa, Ing. J. Jelínek, L. Řenčová, Ing. A. Krejčová, Mgr. V.

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz