Úřad práce Karlovy Vary

"Celkově sečteno podtrženo - díky zkušenostem a vysoce profesionálnímu přístupu Mgr. Studničky školení můžeme hodnotit jako výborné."
Ing. Jiří Jiránek

 

Pro Úřad práce v Karlových Varech jsme zrealizovali dva semináře s tématy prezentování a rétorika.

Hodnocení kurzu Prezentační dovednosti

Úřad práce v Karlových Varech v posledních měsících stále více pořádá různé semináře a podobná zaměstnání s velice různorodými skupinami účastníků. Při realizaci seminářů se postupně projevovaly různé slabiny ve vystupování pracovníků úřadu před posluchači a účastníky. Vedení úřadu na základě tohoto zjištění hledalo vhodného školitele pro vyškolení vedoucích pracovníků v otázkách prezentačních dovedností. Po výběru z několika nabídek nakonec vyzvalo ke spolupráci firmu OLYMP-Net s.r.o. (od roku 2004 Lepší firma s.r.o. pozn.). Od počátku byla spolupráce s touto firmou velice vstřícná, samotné školení však předčilo všechna očekávání. Zejména u žen, které většinou mají už předem velké trauma z nutnosti postavit se před kameru, přineslo školení velmi dobrý pocit sebejistoty ve vystupování před lidmi. Obavy účastníků školení se rozplynuly velice rychle po jeho zahájení. Všichni jeho účastníci byli aktivně zapojeni a z původních obav se nakonec projevilo politování, že už školení končí.

Celkově sečteno podtrženo - díky zkušenostem a vysoce profesionálnímu přístupu Milana Studničky školení můžeme hodnotit jako výborné. Všichni, kdo jím prošli, byli spokojeni s nově nabytými zkušenostmi v sebeovládání a ve vystupování. Případným dalším zájemcům je mohu jen doporučit.

Ing. Jiří Jiránek
zástupce ředitele Úřadu práce v Karlových Varech

Kontakt

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz