Teambuilding

"Tvorba kolektivu není jen o učení, ale i o pochopení a poznání. "
Robert Michal

 

Program pro konkrétní pracovní týmy v různé fázi skupinové dynamiky, účastníci jsou rozděleni do pracovních týmů, v kterých plní různé typy cvičení a her. Následná reflexe s facilitátorem pojmenuje možné nedostatky a rezervy, které vyústí ve společně vytvořený plán pro vyšší efektivitu skupiny při další aktivitě.

Úkoly vedou k:

 • bližšímu a hlubšímu poznání členů týmu
 • podpoře sebedůvěry
 • rozvoji týmové komunikace
 • zaujímání optimálních týmových rolí
 • odhalování přirozených vůdčích osobností
 • zdokonalování ve využívání technik tvrčí týmové práce.
Lanové dráhy

Smyslem programu je (díky budování základních manažerských dovedností) rozvoj tvůrčího a výkonového potenciálu uvnitř týmu, který bude aplikovatelný v praxi.

Základní typy aktivit:

 • icebreakers
 • aktivity na rozvoj důvěry
 • dynamics
 • terénní strategické týmové hry
 • lanové překážky
 • konstrukční skupinové úkoly
 • komunikační programy
 • kreativní programy
 • outdoorové sporty

Doba trvání programu 2 - 4 dny. Počet účastníků 6 - 40. Prostředí, kde se program odehrává není určující, poměr aktivit venku a uvnitř je většinou vyvážený.

Garant outdoorových aktivit

Mgr. Filip Vacek
Máte-li zájem o absolvování outdoorového kurzu, s důvěrou se na nás obraťte. e-mail: kurzy@lepsi-firma.cz

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz