PhDr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.

 

PhDr. Tomáš Rychnovský Ph.D.

Jelikož Tomáš není jen skvělý fyzioterapeut se "zlatýma" rukama, jak o něm tvrdí jeho pacienti, ale i výborný lektor a hlavně člověk, stal se jednou z vůdčích osobností společnosti Lepší firma s.r.o.

Lektorské zaměření


Tomáš Rychnovský

Tomáše můžete potkat na specializovaných kurzech s tématikou Ergonomie, Fyzioterapie či Zdravého životního stylu, které jsou připravované pouze na základě potřeb zákazníka. Pokud ovšem máte zdravotní problémy, navštivte jeho soukromou fyzioterapeutickou praxi v Praze nebo v Olomouci. Podílí se na výuce fyzioterapeutů 2. Lékařské fakulty UK v Praze. Přednáší rovněž fyzioterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Vzdělání a odborná praxe

Vystudoval fyzioterapii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Byl žákem Doc. PaedDr. Pavla Koláře, přednosty rehabilitační kliniky v nemocnici Motol, u něhož působí od roku 1998.

Ve své praxi používá nejnovější ověřené terapeutické postupy.

Během studia se zabýval sledováním kvality pohybového vývoje novorozenců a jeho vlivem na lidskou motoriku i na vznik pozdějších bolestivých poruch.

V rámci postgraduálního vzděláváni provádí výzkum tzv. hlubokého stabilizačního systému svalů páteře. Ten má zásadní vliv na optimalizaci její funkce, její stabilitu a vliv na motoriku člověka.

Od roku 2001 provozuje soukromou fyzioterapeutickou praxi pro dospělé. V roce 2006 rozšířil praxi o dětskou část a provádí diagnostiku a terapii hybných poruch novorozenců (držitel certifikátu garantovaného Mezinárodní Vojtovou společností).

 

Lepší firma s.r.o.

Vinohradská 2029/124, 130 00 Praha - Vinohrady, kurzy@lepsi-firma.cz